Not: En doğru gübre seçimi, uygulama dozu ve zamanı,  toprak ve yaprak analiz sonuçlarının uzmanlar tarafından yorumlanması ile yapılabilir! Farklı uygulamalar için Vermis Organik Tarım uzmanlarına danışılması önerilir.

Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. 

Açıklamalar:

1.Gübre uygulamalarında kullanılacak suyun kalitesi iyi olmalı, mümkün ise fazla tuzlu, kükürtlü ve klorlu olmamalıdır. Ayrıca sulama suları, sulamaya uygun olacak şekilde diğer kriterlere sahip olmalı, özellikle ağır metala içermemelidir

2. Vermis sıvı gübreleri bakır ve klor içeren tarım ilaçları ile karıştırılmadan uygulanmalıdır. Çünkü Vermis sıvı gübrenin içerisinde, bitkilere ve yapraklara yararlı yüksek oranlarda mikroorganizma, enzim ve büyüme hormonları bulunmaktadır.

3. Boş gübre ambalajlarını firmamıza getiren üreticilere, doğa ve çevre duyarlılığımız gereği bir sonraki siparişlerinde çeşitli avantajlar sağlanmaktadır.

4. Firmamız tarafından üretilen gübrelerimiz saf, hijyenik ve aynı zamanda çevre dostu ürünlerdir.

5. Yukarıda verilen çizelgedeki bilgilerin dışında, sıvı gübreler rahatlıkla tomurcuklanma, çiçeklenme öncesi, meyve oluşumu döneminde ve meyvelerin büyümeye devam ettiği süre içerisinde, 15-20 gün ara ile tekrarlı olarak uygulanabilir. Ayrıca tohum kaplaması şeklinde de kullanılır. Gübreli su ile ıslatılan tohumlar 3-5 saat sonra ya da yaklaşık 1 gün kadar sonra ekilebilir. (Bekleme süresi, tohum çeşidine bağlı olarak değişir.)

6. Sıvı gübreler kullanmadan önce kendi ambalajında mutlaka karıştırılarak yarıya kadar su ile doldurulmuş gübreleme tankına boşaltıldıktan sonra gerekli su miktarı ilave edilmeli ve varsa uygulama aleti içindeki karıştırıcı çalıştırılmalıdır.

7. Havanın aşırı sıcak ve rüzgarlı olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

8. Nano teknoloji ile üretilmiş Vermis sıvı gübreleri uygulama aletlerinin meme başlıklarında ve damla sulama sistemleri aparatlarında birikme veya tıkanma yapmaz. Ancak gübre uygulamalarından hemen sonra, sulama işlemi, yaklaşık 30 dakika kadar daha sadece su ile daha devam ettirilerek başlıkların olası tıkanması önlenirken, gübrenin de kök bölgesine ulaşması sağlanmış olur.

9. Çim alanlarında uygulama, sulama ile birlikte yapılabildiği gibi, sulama sonrasında da yapılabilir.

DEPOLAMA: Doğrudan güneş ışığı olmayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 ila 30°C arasında depolanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında koliler, bidonlar ve ambalajlar kesinlikle ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI : Firma belirtilen ürünün uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen veya tavsiye edilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde ilgili tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Ürünün yanlış tatbikinden, zamanında kullanılmamasından, yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASYONU

18.08.2010 Tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” Kapsamında üretilerek, TR-OT-35 Numaralı Kontrol ve Sertifikasyon Kurulusu CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır. Organik üretim yapan üreticiler tarafından saf N kullanım miktarı170kg/ha/yıl ile sınırlıdır. Müteşebbis Sertifika No: TR-OT-35/I-1181/2020/TR-10088

İşletme No: TR-35-OG-005

VERMIS SIVI, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Avrupa Hayvan ve Yan Ürünleri (EC) No. 1069/2009 ve (EU) 142/2011 sayılı yönetmeliklerine göre pastörizasyon uygunluğunu onaylayan Sağlık Sertifikasına sahiptir.