MEYVECİLİK

 

Meyve yetiştiriciliğinde kalite, doğrudan içinde bulundukları toprakların yapısına bağlıdır.

Bitkisel üretimi yapılan tüm endüstriyel bitkilerin ekim öncesinde topraklardaki mevcut minerallerden ve maddelerden çok daha fazlasına, kaliteli ve sürdürülebilir bir bakıma gereksinimleri vardır.

Bu da iyi ve kaliteli bir toprakla başlar, zamanında, doğru sulama, gübreleme-besleme ve zararlılarla mücadele sonrasında hasatla sonlanır.

VERMİS, hem katı hem de sıvı formülasyonu ile meyve ağaçlarının hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten içinde hiçbir kimyasalın bulunmadığı bir organik gübredir.

Vermis katı solucan gübresi, yakıcılığı olmadığı için fide veya fidan dikimi yapılacak yeni tesislerde açılan çukurlara, dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanır.

Vermis, meyve ağaçlarının köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımı sağlayarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta da yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini arttırır.

Vermis katı solucan gübresi, kışlık taban gübresi gibi sezon öncesinden itibaren mayıs ayına kadar taban gübreleri ile birlikte uygulanabileceği gibi tek başına da meyve ağaçlarının tüm fenolojik dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Toprağı organik madde açısından desteklediği için, bilinen kimyasal taban gübrelerinin aksine her dönemde rahatlıkla kullanılabilmektedir ve kullanılması önerilir. Kimyasal taban gübreleri ile birlikte kullanıldığında topraktan alınımlarını mutlak hızlandırıp kolaylaştırarak daha az kimyasal taban gübre kullanımını sağlar.

Vermis, toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak havalanmasını sağlarken, su tutma kapasitesini artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini gerektirir.

Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak köklerin dolayısıyla bitkilerin soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmesini sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini düzenlerken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlar. Vermis, zengin ve doğal  içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetiklerken toprak üstünde de bazal ve apikal büyümeyi sağlar.

Vermis solucan gübresi, içeriğindeki mikoriza, bakteriler ve sölom sıvısı sayesinde aşırı soğuk ya da aşırı sıcak koşullarda stres şartlarına karşı bitkileri güçlendirerek bu olumsuz etkileri ciddi anlamda azaltır.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza bakterilerini barındıran VERMİS solucan gübresi meyvelerin gelişiminde de oldukça etkilidir. Mikoriza bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı bitkilerin direncini arttırmaktadır. Mikoriza, bitki hastalık ve zararlarına karşı da bitkinin daha iyi beslenerek güçlenmesini sağlarken  bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök ve kılcal kök büyümesini sağlayarak hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır.

Meyvelerin aromatik özelliklerini açığa çıkararak kütle ve kalite artışını sağlar. Klorofil sentezini arttırarak, gösterişli, canlı ve sağlıklı bir meyve ağacı oluşumunu sağlarken uzun süreli bir etki devamlılığını gerçekleştirir. Meyve kabuğunun elastikiyetini sağlayarak meyve içi basınçla meyve dışı basıncı dengeleyip çatlamaları ciddi oranda azaltır.

Vermis katı ve sıvı solucan gübresi, içeriğinde bulunan bitkisel hormonlar ile fidanlarda, ya da yetişkin ağaçlarda saçak köklenme, sağlam gövde oluşumu, sürgün gelişimi, dallanma, çok daha fazla yapraklanma, tomurcuklanma ve bol çiçek oluşumunu hızlandırarak meyve teşekkülünü oluştururken genetik karakterlerinin açığa çıkmasını sağlar. Bu sayede hızlı bir gelişim süreciyle birlikte, meyvelerin dallarında veya hasat sonrasındaki raf ömrünün uzatılmasını sağlar.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur.

Bu özellikleriyle arıcılık faaliyetlerinin olduğu bölgelerde üreticiler için bir tercih nedenidir.