Vermis Katı organik gübre, içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için uygun bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitliliği ve miktarlarını artırır. Tüm bitkilerin ve ağaçların fizyolojik faaliyetlerinin devamlılığını ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre, insan ve bitki sağlığını mutlak gözeten, organik ürün sertifikalı uluslararası bir markadır. Yakıcılığı olmadığı için fide-fidan dikimi yapılacak çukurlara,  dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanır. Bu amaçla kullanılan diğer organik materyallere göre toprakta çok daha yararlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturur. Vermis Katı,  mevcut bitkilerin veya genç fidanların köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımıyla uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğu giderir, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirip florasını zenginleştirir. Toprak partiküllerine tutunarak ve kabartarak havalanmayı sağlarken,  su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de su isteğini ciddi oranda azaltır. Vermis Katı organik gübre, toprak düzenleyici ve organik madde takviyesi amacıyla kışlık taban gübresi gibi sezon öncesi şubat ayından itibaren mayıs ayına kadar uygulanabilir. Kimyasal gübreler gibi  uçucu ya da toprakta yıkanarak kaybolmadığı için organik madde zenginliği nedeniyle mevsim fark etmeksizin tüm fenolojik dönemlerde rahatlıkla kullanılmaktadır.

 

Not: Uygulanacak Vermis Katı organik gübre miktarı, toprak analiz sonuçlarına göre çok daha doğru, daha etkili ve en uygun miktarlar olarak belirlenir. Her toprağın farklı ihtiyaçlarının olabileceği unutulmamalıdır. Farklı uygulamalar için Vermis Tarım ziraat mühendislerine danışılmalıdır.

DEPOLAMA

Taşıma ve depolama sırasında Vermis Katı organik gübre, güneş ışığına maruz bırakılmadan, doğrudan güneş ışığı olmayan, nemsiz ve kuru ortamlarda 5 ila 30°C arasında depolanmalıdır.

FİRMA BEYANI

Firma belirtilen ürünün uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen veya tavsiye edilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde ilgili tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Ürünün yanlış tatbikinden, zamanında kullanılmamasından, yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASYONU

18.08.2010 Tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” Kapsamında üretilmektedir. Organik üretim yapan üreticiler tarafından saf N kullanım miktarı170kg/ha/yıl ile sınırlıdır.

Müteşebbis Sertifika No:

İşletme No: TR

VERMIS KATI organik gübre, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Avrupa Hayvan ve Yan Ürünleri (EC) No. 1069/2009 ve (EU) 142/2011 sayılı yönetmeliklerine göre pastörizasyon uygunluğunu onaylayan Sağlık Sertifikasına sahiptir.