Not: Uygulanacak katı solucan gübresi miktarı, ilgili toprak analiz sonuçlarına göre çok daha doğru, daha etkili ve en uygun miktarlar olarak belirlenir. Her toprağın farklı ihtiyaçlarının olabileceği unutulmamalıdır. Farklı uygulamalar için Vermis Tarım ziraat mühendislerine danışılmasını öneriyoruz.

DEPOLAMA

Taşıma ve depolama sırasında Vermis Katı Organik gübre, güneş ışığına maruz bırakılmadan, doğrudan güneş ışığı olmayan, nemsiz ve kuru ortamlarda 5 ila 30°C arasında depolanmalıdır.

FİRMA BEYANI

Firma belirtilen ürünün uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen veya tavsiye edilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde ilgili tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Ürünün yanlış tatbikinden, zamanında kullanılmamasından, yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASYONU

18.08.2010 Tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” Kapsamında üretilerek, TR-OT-35 Numaralı Kontrol ve Sertifikasyon Kurulusu CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır. Organik üretim yapan üreticiler tarafından saf N kullanım miktarı170kg/ha/yıl ile sınırlıdır. Müteşebbis Sertifika No: TR-OT-35/I-1181/2020/TR-10088

İşletme No: TR-35-OG-005

VERMIS KATI, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Avrupa Hayvan ve Yan Ürünleri (EC) No. 1069/2009 ve (EU) 142/2011 sayılı yönetmeliklerine göre pastörizasyon uygunluğunu onaylayan Sağlık Sertifikasına sahiptir.