Not: Uygulanacak katı solucan gübresinin en doğru miktarı, toprak analiz sonuçlarına göre belirlenir. Farklı uygulamalar için Vermis Organik Tarım uzmanlarına danışılması önerilir.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı olmayan, nemsiz ve kuru ortamda 5 ila 30°C arasında depolanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında koliler, bidonlar ve ambalajlar kesinlikle ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

Firma belirtilen bileşimi uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dâhilinde kullanılması halinde yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Ürünün yanlış tatbikinden, zamanında kullanılmamasından, yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASYONU

18.08.2010 Tarih ve 27676 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik” Kapsamında üretilerek, TR-OT-35 Numaralı Kontrol ve Sertifikasyon Kurulusu CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır. Organik üretim yapan üreticiler tarafından saf N kullanım miktarı170kg/ha/yıl ile sınırlıdır. Müteşebbis Sertifika No: TR-OT-35/I-1181/2020/TR-10088

İşletme No: TR-35-OG-005

VERMIS KATI, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Avrupa Hayvan ve Yan Ürünleri (EC) No. 1069/2009 ve (EU) 142/2011 sayılı yönetmeliklerine göre pastörizasyon uygunluğunu onaylayan Sağlık Sertifikasına sahiptir.