ÇİM VE PEYZAJ

Kentsel gelişim ve değişim sosyal hayatımızda çiçeklerin ve yeşilin daha fazla istenir hale gelmesini de sağladı. Spor sahalarında, okul bahçelerinde, alışveriş merkezlerinde, golf sahalarında, kent parklarında ve pek çok alanda çimlendirme ve çiçeklendirme faaliyetleri bütünü peyzaj uygulamaları yapılmaktadır. Uygulama yöntemleri mevsimsel etkiler ve yerel özellikler nedeniyle çeşitlilik göstermektedir. Bu eşsiz ve çok renkli görselliğin devamlılığı için elbette bir alt yapı ve hazırlığı var olmalıdır. Buradaki en önemli unsur ise kullanılan toprağın kalitesi ve sağlığıdır.

VERMİS, organik bir gübredir. Toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen bir içeriğe sahiptir.

Vermis solucan gübresi içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır.

Toprağın katyon ve anyon dengesini kurar, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini kolaylaştırır.  Çimlerin kök/kitle miktarını arttırarak daha dolgun, daha parlak, daha yeşil, sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Süs bitkilerin de, yaprakların daha fazla sayıda olmasına, daha canlı, yeşil, parlak, kaliteli ve  bol çiçekli olmasına neden olur.

Vermis solucan gübresi, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki mikoriza ve yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırarak yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp çimlerin saçak ve yan kök gelişimini tetiklerken kardeşlenmeyi ciddi oranda artırarak güçlü ve dolgun bir çim oluşmasını sağlar. İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur. Bu özellikleri ile özellikle çim alanları için son derece güvenilir uygun bir gübredir.

Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda üretilerek elde edilen VERMİS katı solucan gübresi, organik ve etkili, ticari değeri yüksek bir gübredir. İşte bu özellikleri ile Vermis, aşırı soğuk, ya da aşırı sıcaklarda stres şartlarına karşı çimleri güçlendirerek olumsuz etkileri ciddi oranda azaltır.

Vermis katı-sıvı solucan gübresi, içeriğinde bulunan spesifik antagonistik etkiye sahip özel mikroorganizma florasının varlığı ile toprağın yararlı mikro organizma faaliyetlerini ve popülasyonunu arttırması sayesinde, çim alanlarında toprak altı ve üstü hastalık patojenlerine ve toprak üstü zararlılara karşı direnci arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasını da sağlar.

Çimlenme sırasındaki ve sonrasında etkili hastalık patojenlerini baskılar. Özellikle golf sahaları ve futbol sahaları gibi geniş çim alanlarında, hastalıklar için fungisit, zaralılar için insektisit ve yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisit uygulamalarını azaltır.

Vermis katı solucan gübresi, çim alanları için toprak hazırlığı sırasında toprak ile karıştırılarak kullanılabildiği gibi, hazır çimde veya çıkmış, yıpranmış veya basılarak kullanılan alanlarda da üstten uygulama yapılabilir. Üstten uygulamalar, akşam saatlerinde önerilen miktarlarda gübre elle serpilerek üzerine bol sulama yapılıp, gübrenin toprak seviyesine ve kök bölgesine ulaşması sağlanmalıdır. Süs bitkilerinde saksı için hazırlanacak karışımlar yerine, Vermis katı solucan gübresi önerilen miktarda toprakla karıştırıldığında, çimlenme hızı, fide büyümesi ve gelişimi açısından diğer karışımlara göre hem daha ekonomik hem de daha yararlı olur. Pek çok zenginleştirilmiş saksı karışım materyalleri 2-3 hafta içinde  besinlerini kaybederken Vermis katı solucan gübresinde ise saksı içindeki besin kaynağı varlığını diğerlerine göre  3-4  kat daha uzun süre korunmaktadır.  Bu nedenle, aynı miktar saksı toprağı için diğer karışımlardan çok  daha az miktarda Vermis katı solucan gübresi yeterli olacaktır.

Vermis katı solucan gübresi sera ve saksı toprağı olarak kullanılabilecek en mükemmel karışım materyalidir.

Vermis, toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak havalanmasını sağlarken, su tutma kapasitesini artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini gerektirir. Yavaş salınımlı özelliğiyle topraktaki kalıcılığı ve etki devamlılığı 6-7 aydır.

Çim alanlarında sonbahar aylarında yapılacak Vermis uygulamaları ile zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunması sağlanarak köklerin dolayısıyla çimlerin soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmesi sağlanır.  İlkbaharda yapılacak Vermis uygulamalarıyla da, çimlerin zorlu yaz aylarında sağlıklı, daha dolgun ve daha yeşil olması sağlanmış olur.