MEGAVERM bitkisel menşeli sıvı organik gübredir. Tüm bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini, makro ve mikro elementleri barındırır. İçindeki bu elementler organik halde olup azot, fosfor, potasyum ve mikro elementlerle karbonhidrat ve protein sentezini hızlandırarak tüm bitkilerin genel gelişimini sürekli ve güçlü yönde tetikler. Sağlıklı bir köklenmeyle dengeli bir büyümeyi teşvik ederken hastalık ve zararlılara karşı dirençli ve güçlü bir bitki fizyolojisi oluşturur. Toprak uygulamalarında, içinde bulunan yüksek orandaki organik karbon ile toprağın biyokütlesinin ve mikrobiyal aktivitesinin artmasını sağlar. Topraktaki doğal faunanın çoğalmasına doğrudan katkı vererek verimliliği artırıp daha yarayışlı hale getirir. Bu nedenle toprak ıslahında destekleyici bir rol alır. Toprakta bulunan ya da sonradan verilen tüm besin elementlerinin çözünerek bitki kökleri tarafından alınımını kolaylaştırır. Bu sayede daha az kimyasal gübre kullanılmasını da sağlar.