BAĞCILIK

Anadolu toprakları, konumu ve sahip olduğu ekosistem itibarıyla birçok medeniyetin beşiği olmuş ve bağcılığın da keşfedilerek uzun yıllardır var olduğu, dünyanın en uygun iklim koşullarına sahip coğrafyasındadır. Bağcılığın hala topraklarımızda yapılabiliyor olmasını, sahip olduğumuz ve miras olarak bizlere bırakılmış oldukça verimli topraklarımızın varlığına ve eşsiz bir doğal ekosisteme borçluyuz.

Bu çok değerli mirasımızı koruyarak, tarımın ve bağcılığın sürdürülebilir olmasının tek yolu, topraklarımızı beslemektir. Bu da topraklarımızdaki organik madde miktarının arttırılması ile olur. Uzun yıllardır organik madde ilave edilmeksizin, aralıksız ve sürekli kullanılan kimyasal gübreler ile topraklarımızdaki organik madde açığı ve kimyasal kirlilik ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Ekonomik anlamda dışa bağımlı olunan bu kimyasallar ile bireysel olarak geçici ve kısa vadeli gelir sağlanabilirken, topraklarımızı çoraklaştırarak, zayıflatarak ve kirleterek devlet ve millet olarak uzun ömürlü sürdürülebilir bir gelirden uzaklaşıyor, çevre ve insan sağlığı açısından da ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalıyoruz.

Öncelikle, dünyada lider olduğumuz sofralık ve kurutmalık üzüm çeşidimiz Sultaniye’miz olmak üzere, endüstriyel anlamda yetiştirilen şaraplık veya sofralık onlarca üzüm çeşitlerimiz için daha fazlasını yapmak zorundayız.

VERMİS,  organik bir gübredir.

Toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen bir içeriğe sahiptir. Vermis solucan gübresi içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır.

Hem katı hem de sıvı formülasyonu ile bağların hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten, organik ürün sertifikalı organik solucan gübresidir.

Vermis katı solucan gübresi, yakıcılığı olmadığı için asma fidanı dikimi yapılacak çukurlara,  dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanır.

Asma fidanları için hazırlanacak kompost karışımları yerine, yalnızca toprakla tek başına bile kullanılarak sağladığı faydalar itibarıyla diğer karışımlara göre çok daha yaralı ve çok daha ekonomik olur.

Vermis,  mevcut asmaların ve genç fidanların köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımı sağlayarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini arttırır. Vermis, toprakta pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir.

Toprak partiküllerine tutunarak ve toprağı kabartarak havalanmayı sağlarken,  su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de, su isteğini ciddi oranda azaltır.

Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak bağ köklerinin dolayısıyla omcaların soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmesine neden olur. İlkbaharda gözlerin uyanışlarının ve sürgün gelişiminin dengeli ve homojen oluşmasını sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini kolaylaştırır. Toprakta bulunan ya da sonradan verilen demirin (fe) alınımını sağlayarak asma yapraklarının daha yeşil ve kaliteli olmasına neden olur.

Vermis, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetikler.

Genç asma fidanlarının hızla gelişip kök, gövde, sürgün ve yaprak gibi toprak üstü organlarını istenilen karakteristik formuna ulaştırırken, içinde bulunan bitkisel hormonlar sayesinde biositimülant etki yaratarak yaşlı bağların daha iyi beslenerek, kök, sürgün, sağlam, güçlü çubuk oluşumunu ve daha fazla salkımla bol çiçeklenmelerini de teşvik eder..

Vermis solucan gübresi özellikle şaraplık olarak yetiştirilen bağlarda klorofil sentezini mutlak arttırarak, canlı ve sağlıklı bir yapraklanma ile çeşitlerin aromatik özelliklerini açığa çıkararak kütle ve verim artışını sağlar. Şaraplık kalitesi yüksek üzüm üretilebilmesi için de uzun süreli bir etki devamlılığı yaratır.

Vermis solucan gübresi, içeriğinde bulunan sölom sıvısı sayesinde, asmaların toprak altı ve üstü patojenlere ve zararlılara karşı direncini arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasını da sağlar.

Şaraplık ve organik üzüm yetiştiriciliği yapılan arazilerde hastalıklar için fungisid, zaralılar için insektisid ve yabancı otların kontrolü için herbisit kullanımını azaltır.

Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı, mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda nano teknoloji kullanılarak elde edilen VERMİS sıvı solucan gübresi , organik ve ticari değeri yüksek, etkili bir gübredir.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza mantarı ve bakterileri barındıran VERMİS solucan gübresi salkımların oluşumunda ve gelişiminde de oldukça etkilidir. Mikoriza, asmanın köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı da bitkilerin direncini arttırmaktadır. Mikoriza ve diğer yararlı bakteri florası asmaları, hastalık ve zararlılara karşı da bitkinin daha iyi beslenerek mücadele yeteneğini arttırır.  Mikoriza ayrıca asmaların kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumunu tetikleyerek hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasındandır.

Vermis katı solucan gübresi, toprak düzenleyici ve organik madde takviyesi amacıyla kışlık taban gübresi gibi sezon öncesinden itibaren mayıs ayına kadar taban gübreleri ile birlikte uygulanabileceği gibi zengin içeriğiyle tek başına da asmaların tüm fenolojik dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Toprağı organik madde açısından desteklediği için, bilinen kimyasal taban gübrelerinin aksine her dönemde rahatlıkla kullanılabilmektedir ve kullanılması önerilir. Kimyasal taban gübreleri ile birlikte kullanıldığında kimyasal gübrelerin topraktan alınımlarını mutlak hızlandırıp kolaylaştırarak daha az kimyasal taban gübresi kullanılmasını sağlar.

Vermis Sıvı solucan gübresi, damlama sistemi ile ya da yapraktan farklı amaçlar için farklı dönemlerde kullanılabilir. Doğuş ve sürgün faaliyetleri amacıyla, gözlerin kabarmasından 7-10 gün öncesinde dekara 1 litre  ve sürgünler 15-20 cm’ye ulaştığında yine dekara 1 litre  hesabıyla damlama sistemi ile bir veya iki kez uygulama yapılır. Salkım uzatma ve dane irileştirme amacıyla da, sürgünler 15-20 cm olduğunda, ince korukta ve iri koruk dönemlerinde olmak üzere dekara 150-200 cc olarak   yapraktan 2 veya 3 kez rahatlıkla uygulanabilir. Bitkisel aktivatör özelliğiyle de istenildiğinde bu amaçlar için kullanılan diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir ve onların alınımlarını da arttırır. Güçlü salkım ve içi dolu iri dane oluşumunu sağlar. Salkımları uzatırken boğum aralarının açılarak danelerin homojen gelişimini tetikler. Bu sayede takoz veya sıkışık salkım oluşumunu da önleyerek çatlamalara bağlı olarak da gelişen, sekonder hastalık olan kurşuni küf-balgam (Botrytis cinerea) hastalığı riskini de önler.

Vermis sıvı solucan gübresi bitki gelişim düzenleyicisi ve mikrobial gübre niteliğiyle de asmalarda hızlı bir gelişim süreci yaratarak, özellikle süperior çeşidinde ciddi bir erkencilik de sağlar.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur.