SERACILIK-Hidroponik ve Topraksız Tarım

Ülkemiz coğrafyası, konumu itibarıyla sahip olduğu iklim özellikleri açısından tüm seracılık faaliyetleri adına mükemmel bir değere sahiptir. Anadolu’nun pek çok yerinde seracılık için uygun koşullar mevcuttur. Jeotermaller ile birlikte sera yapım ekipmanları ve elemanları çeşitliliğiyle dünyada hızla gelişen hidroponik ve topraksız tarım, seracılığın yapılabilirliğini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Mevcut sera alanlarındaki topraklı tarımın karlılığı ve sürdürülebilirliği, kullanılan ortamın veya toprağın kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Gelecek yıllarda daha fazla ülkede ve alanda yapılabilir hale dönüşmesi beklenen hidroponik ve topraksız tarım kültüründe de kimyasal gübrelerle birlikte organik kökenli ürünler de artık mutlaka yer almalıdır.

Vermis Tarım,  tarımsal üretimde sürdürülebilir tarım hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri üretmektedir. Bu amaçla aynı adla üretilmiş olan Vermis Katı Solucan Gübresi toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen doğal bir içeriğe sahiptir.

Vermis Solucan Gübresi, içinde bulunan sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır. Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından daha fazla alınabilmesini tetikler. Tohumların ortamdaki çimlenme hızı ve gelişiminin çok kısa süre içinde gerçekleşmesini sağlar. Ortama yeni şaşırtılmış veya dikilmiş hazır fidelerin de çok kısa sürede gelişim hızını arttırarak dolgun ve güçlü gövde yapısı ile yapraklanmanın daha çok, koyu yeşil, daha parlak ve kaliteli olmasını sağlar.

 

Vermis Solucan Gübresi, topraktaki pH dengesini kurarken, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir, varsa tuzluluğu giderir ve kimyasal kirliliğin azaltılmasında ciddi ve etkili bir yardımcı olur. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp istenilen faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp tüm sera bitkilerinin saçak ve yan kök gelişimini tetiklerken toprak üstü organlarının gücünü ve kalitesini arttırır, gelişimini hızlandırır.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur. Bu özellikleri ile özellikle seralarda arıcılık faaliyetleri açısından son derece uygun bir organik gübredir.

Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda üretilerek elde edilen Vermis Katı ve Sıvı Solucan Gübresi, organik ve etkili, ticari değeri yüksek bir gübredir. Sera bitkileri soğukta fenolojik faaliyetlerini yavaşlatırken, kendilerini kapatırlar. Bu da üretim sezonu ve erken hasat açısından üretici için ciddi bir dezavantaj ve kayıp demektir. İşte bu noktada özellikleri ile Vermis Katı ve Sıvı Solucan Gübresi, oluşabilecek aşırı soğuk, ya da aşırı sıcaklardaki çoklu stres şartlarına karşı sera bitkilerini güçlendirerek olumsuz etkileri ciddi anlamda yok ederken çiftçilerin kayıplarını önemli oranlarda azaltır.

Vermis Solucan Gübresi, içeriğinde bulunan spesifik antogonistik (Bitki koruma) etkiye sahip solöm sıvısı ve özel mikroorganizma florasının varlığı ile toprağın yararlı mikro organizma faaliyetlerini ve popülasyonunu arttırarak, seralarda toprak altı ve üstü hastalık patojenlerine ve zararlılara karşı direnci arttırıp daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasını da sağlar. Toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı bitkilerin savunma gücünü ciddi anlamda arttırır. Düzenli ve tekrarlı kullanımlarda, çimlenme sırasındaki ve sonrasındaki tüm gelişme dönemi boyunca etkili hastalık patojenlerini ve zararlıları da baskılar. Özellikle seralarda yoğun olarak kullanılan, hastalıklar için fungisit, zaralılar için insektisit ve yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisit uygulamalarının azaltılmasına katkı sağlar. Vermis Katı Solucan Gübresi, tüm topraklı veya topraksız sera kültürlerinde toprak veya ortam hazırlığı sırasında kullanılabildiği gibi, Vermis Sıvı Solucan Gübresi’ de hazır ve üretim yapılan topraklı veya topraksız seralarda damlama veya yaprak uygulamaları şeklinde de güvenle etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.

Nanoteknoloji yöntemiyle üretilen Vermis Sıvı Solucan Gübresi Hidroponik tarım kültüründe de besin çözeltileri ile birlikte aynı anda karıştırılarak rahatlıkla kullanılabilir. İçinde bulunan mikoriza mantarları sayesinde hızlı bir köklenmeyle gelişimi sağlarken, organik biyoaktivatör niteliğiyle de ortamdaki besin çözeltisinin alınımını ve yararlılığını arttırır. Atomik ve moleküler düzeydeki etkisiyle hidroponik tarımda, topraksız tarımda ve doku kültürü üretiminde kullanılabilen son derece uygun organik bir gübredir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bayındır Seracılık Bölümü'nde yapılan denemelere ait fotoğrafta Vermis Sıvı Solucan Gübresi besin çözeltisi ile birlikte kullanılmış ve sonucunda yoğun kılcal köklenmeyle birlikte marul yapraklarının gelişimi, kalitesi ve yaprak rengi rahatlıkla görülebiliyor. Deneme sonuçlarıyla ilgili rapora, internet  ana sayfamızdan Kurumsal başlığı altındaki  Makaleler  bölümünden ulaşılabilir.

Vermis Katı Solucan Gübresi, sera ve saksı toprağında kullanılabilecek en uyumlu ve mükemmel bir hazır karışım materyalidir. İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza mantarlarını ve yararlı bakterileri barındıran Vermis Sıvı Solucan Gübresi yapraktan verilebildiği gibi damlama sulama ile de tüm sera bitkilerinin her dönemimde uygulanabilir. Çiçeklenmeyi arttırıp meyve teşekkülünü gerçekleştirir. Ürünlerin briks oranını veya kütlesini ve kalitesini arttırarak direkt olarak verim artışını sağlar. Tüm sera ürünlerinin tohumla gelen genetik karakterlerini açığa çıkartarak aromatik tatlarının en üst seviyede olmasını sağlarken, güçlü ve sağlam halde, beklenen tarihten daha önce hasat olgunluğuna getirilen ürünlerin hasat sonrası raf ömürlerinin uzatılmasına da katkı sağlar.