SERACILIK

Ülkemiz coğrafyası konumu itibarıyla sahip olduğu iklim özellikleri açısından seracılık adına mükemmel bir değere sahiptir.

Anadolu’nun pek çok yerinde seracılık faaliyetleri için uygun koşullar mevcuttur. Jeotermaller ile birlikte sera yapım ekipmanları ve elemanları çeşitliliği, seracılığın yaygınlaşmasını ve yapılabilirliğini sağlamıştır. Sera alanlarındaki topraklı tarımın sürdürülebilirliği, içinde kullanılacak toprağın kalitesiyle doğrudan ilgilidir.

VERMİS, içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik bir gübredir.

Toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen bir içeriğe sahiptir.

Vermis solucan gübresi içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır. Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlarken tohumların çimlenme hızı ve gelişiminin çok kısa süre içinde olduğu da gözlenir. Dikilmiş fidelerin de gelişim hızı, parlaklığı, dolgun ve güçlü gövde yapısı ile yapraklanmanın daha çok ve kaliteli olmasına tanık olunur.

Vermis, topraktaki pH dengesini kurarken, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir, varsa tuzluluğu giderir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp sera bitkilerinin saçak ve yan kök gelişimini tetiklerken toprak üstü organlarının gelişimini hızlandırır.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zaralı bir etkisi yoktur. Bu özellikleri ile özellikle seralarda arıcılık faaliyetleri açısından son derece uygun bir gübredir.

Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda üretilerek elde edilen VERMİS katı-sıvı solucan gübresi, organik ve etkili, ticari değeri yüksek bir gübredir. Sera bitkileri soğukta fenolojik faaliyetlerini yavaşlatırken, kendilerini kapatırlar. Bu da üretim sezonu ve erken hasat açısından üretici için ciddi bir dezavantaj ve kayıp demektir. İşte bu noktada özellikleri ile Vermis, oluşabilecek aşırı soğuk, ya da aşırı sıcaklarda stres şartlarına karşı sera bitkilerini güçlendirerek olumsuz etkileri ciddi anlamda yok ederken çiftçilerin kayıplarını önemli oranlarda azaltır.

Vermis katı solucan gübresi, içeriğinde bulunan spesifik antogonistik etkiye sahip özel mikroorganizma florasının varlığı ile toprağın yararlı mikro organizma faaliyetlerini ve popülasyonunu arttırması sayesinde, seralarda toprak altı ve üstü hastalık patojenlerine ve toprak üstü zararlılara karşı direnci arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasını da sağlar. Toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı bitkilerin savunma gücünü ciddi anlamda arttırır. Çimlenme sırasındaki ve sonrasında etkili hastalık patojenlerini baskılarken gelişme döneminde toprak üstü organlarındaki zararlıları da baskılar. Özellikle seralarda yoğun olarak kullanılan, hastalıklar için fungisit, zaralılar için insektisit ve yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisit uygulamalarını azaltır.

Vermis katı-sıvı solucan gübresi, sera için toprak hazırlığı sırasında kullanılabildiği gibi, hazır ve üretim yapılan seralarda toprak üstü uygulaması olarak da yapılabilir.

Vermis katı solucan gübresi sera ve saksı toprağı olarak kullanılabilecek en mükemmel karışım materyalidir.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza ve bakteri barındıran Vermis sıvı solucan gübresi yapraktan verilebildiği gibi damlama sulama ile de sera bitkilerinin her dönemimde uygulanabilir. Çiçeklenmeyi arttırıp meyve teşekkülünü gerçekleştirir. Ürünlerin briks oranını, kütlesini ve kalitesini arttırarak direkt olarak verim artışını sağlar. Sera bitkilerinin genetik karakterlerini açığa çıkartarak aromatik tatlarının en üst seviyede olmasını sağlarken hasat edilmiş ürünlerin de raf ömürlerini uzatır.