SEBZECİLİK

 

Endüstriyel üretim olarak yetiştirilen tek yıllık tüm sebze bitkileri için tarla hazırlığı en önemli kriterdir. Yetiştirilen sebzelerin kalitesi, doğrudan içinde bulundukları toprakların yapısıyla ilgilidir. Bitkisel üretimi yapılan tüm sebzeler ekim öncesinden hasada kadar topraklardaki mevcut minerallerden ve maddelerden çok daha fazlasına, kaliteli ve sürdürülebilir homojen bir bakıma gereksinimleri vardır. Bu da iyi ve kaliteli bir toprakla başlar, zamanında, doğru sulama, gübreleme-besleme ve zararlılarla mücadele sonrasında hasatla sezon biter.

VERMİS, hem katı hem de sıvı formülasyonu ile sebzeler adına hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik bir gübredir.

Vermis katı solucan gübresi, fide veya tohum ekimi öncesinde tarla hazırlığı yapılırken toprağın 10-20 cm derinliğine önerilen miktarlarda karıştırılarak uygulanır. Yakıcılığı olmadığı için tarla hazırlığı sonrasında şaşırtma öncesinde de uygulanabilir. Fide yastıklarında malçlama ya da kapak amacıyla da rahatlıkla kullanılmaktadır.

Vermis, içerisindeki mikoriza mantarı sayesinde sebzelerin köklenip hızla gelişebilmesini sağlar ve  topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımlı olarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini arttırır.

Vermis, toprakta pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak havalanmasını sağlarken, toprağın su tutma kapasitesini artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini düzenlerken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementlerini şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlar. Vermis, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetiklerken toprak üstünde de apikal büyümeyi sağlar. Sebzelerin aromatik özelliklerini açığa çıkararak lezzet, kütle ve kalite artışını gerçekleştirir. Klorofil sentezini arttırarak, gösterişli, canlı, sağlıklı bir bitki oluşturur ve uzun süreli etki devamlılığını sağlar.

Vermis katı ve sıvı solucan gübresi, içeriğinde bulunan mikoriza ve fito hormonlar ile, sebzelerin dikey, yanal ve saçak köklenmesini, sağlam gövde oluşumu, sürgün gelişimini, çoklu dallanmasını, daha fazla yapraklanmasını ve bol çiçek oluşumunu hızlandırarak meyve teşekkülünü gerçekleştirip sebzelerin genetik karakterlerinin açığa çıkmasını sağlar.

Sonuçta hızlı bir gelişim süreciyle birlikte, erkencilik sağlarken, sebzelerin dallarında veya hasat sonrasındaki raf ömrünün uzatılmasında etkili olur.

Vermis, içeriğinde bulunan sölom sıvısı ile, sebzelerin toprak altı ve üstü patojenlere ve zararlılara karşı direncini arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadeleyi gerektirir, yazlık sebzeleri aşırı sıcak koşullardaki stres şartlarına karşı güçlendirerek olumsuz etkileri gerçek anlamda azaltırken strese bağlı çiçek dökümünü de ciddi oranda azaltır.

Kışlık sebzeler için de zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak köklerin dolayısıyla bitkilerin fenolojik devamlılığını sağlar. Soğuk iklim koşullarından daha az etkilenerek bitkilerin kendini kapatmasına engel olup erkenciliği de sağlamış olur.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zaralı bir etkisi yoktur.