Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde toprağın organik madde miktarının yeterli seviyede olmayışı verim ve kalite için son derece belirleyici bir önemdedir.

Organik madde ilave edilmeksizin tek başına ve sürekli kimyasal taban gübresi uygulamaları kısa vadede işe yarıyor olsa da uzun vadelerde topraklarda yarattığı olumsuz etkilerle tarımın devamlılığı adına tehdit oluşturmaktadır.

Geleneksel tarımda yoğun olarak kullanılan bu kimyasallarla mono kültür üretim şekli, toprağın doğal fauna ve flora dengesini olumsuz yönde etkilerken toprakların verimsizleşme sürecini  hızlandırmaktadır. Bu nedenlerle tarımsal üretimde, doğal dengeyi koruyan çevreye ve insana saygılı, sürdürülebilir tarım için organik kaynaklı ürünlerin mutlak kullanılması kaçınılmazdır.

VERMİS, içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik bir gübredir.

Toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen bir içeriğe sahiptir.

Vermis solucan gübresi içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için uygun bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır.

Hem katı hem de sıvı formülasyonu ile tarla bitkilerinin hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten, organik ürün sertifikalı organik bir solucan gübresidir.

Vermis katı solucan gübresi, toprak hazırlığı sırasında önerilen miktarlarda kullanılabildiği gibi, kimyasal gübreler gibi yakıcı olmadığı için ekim dikim sonrası dönemlerde de tarla bitkilerinin sıra arasına ya da sıra üzerlerine üst gübre olarak da rahatlıkla uygulanabilir.

Vermis katı solucan gübresi toprak yüzeyini kabartarak kaymak tabakası oluşmasını engellerken. toprakta oluşturacağı uygun sıcaklık ve zengin içerikli tohum yatağı ile ekilen tohumların hızla çimlenerek, hem yan hem de dikey köklenmesini sağlar ve güçlü saçak kök yapısı oluşturması ile de gelişimi hızlandırır. Bitkilerin köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımı sağlayarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini arttırır.

Vermis, toprakta pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak ve kabartarak havalanmasını sağlarken, toprağın su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de, su isteğini önemli ölçüde azaltır.

Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlar, kökler ve dolayısıyla bitkiler soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmiş olur. Ekim sonrası ilk çıkışlarda sağlıklı ve güçlü bir fide dönemi yaratırken apikal gelişiminin dengeli ve homojen oluşmasını sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini kolaylaştırır.

Vermis, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki mikoriza mantarı ve yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetikler. Mikoriza bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı bitkilerin direncini arttırmaktadır. Mikoriza bitki hastalık ve zararlarına karşı da bitkinin daha iyi beslenerek güçlenmesini sağlarken bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumunu etkileyerek hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır. Çimlenme sırasındaki ve sonrasında etkili hastalık patojenlerini de baskılar.

Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda elde edilen VERMİS katı ve sıvı solucan gübresi, bu sölom sıvısını da içinde barındıran organik ve etkili, ticari değeri yüksek bir gübredir.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza ve yararlı bakteriler barındıran VERMİS sıvı solucan gübresi, bitki gelişiminde oldukça etkilidir.

Vermis Sıvı, katı gübrenin toprağa uygulaması sonrasında tohumların çimlenerek 4-6 yapraklı döneminden başlayıp tüm fenolojik süreçlerinde damlamadan ya da yapraktan kullanılabilir. Fidelerin tarlaya dikimleri sonrasında, pamuk ve mısır gibi tarla bitkileri için de çıkış sonrası gerçek yapraktan başlayarak 15 gün ara ile yapılacak 2 veya 3 yaprak uygulamaları ile güçlü bir bitki elde edilir. Tüm bitkiler için çiçeklenme öncesinde 1 uygulama ve sonrasında 2 uygulama yeterlidir.