AĞAÇ VE FİDANCILIK

Doğadaki çok yıllık ve tek yıllık tüm bitkilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için temel gereksinimleri vardır, bunları ancak havadan ve topraktan karşılayarak hayatta kalabilirler.

Buna karşın bitkisel üretimi yapılan tüm endüstriyel bitkilerin çok daha fazlasına, kaliteli ve sürdürülebilir bir bakıma gereksinimleri vardır.

Bu da iyi ve kaliteli bir toprakla başlar, zamanında, doğru sulama, gübreleme-besleme, hastalıklarla, zararlılarla mücadele ve hasatla sonlanır.

VERMİS, hem katı hem de sıvı formülasyonu ile bitkilerin hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik  gübredir.

Vermis katı solucan gübresi, yakıcılığı olmadığı için fidan dikimi yapılacak çukurlara, dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanabilir

Fideler veya fidanlar için hazırlanacak çoklu kompost karışımları yapılarak elde edilen karışım malzemeleri çok kısa sürelerde besin kayıpları yaşarken, Vermis katı solucan gübresi içindeki besin kaynağı, daha zengin ve yavaş salınımlı olması avantajıyla diğerlerine göre çok daha uzun süre korunmaktadır. Bu nedenle, aynı miktar toprak için diğer karışımların yerine, Vermis katı solucan gübresi tek başına yeterli olup, hızlı ve uzun süreli etki devamlılığı sağlarken daha düşük maliyetli olacaktır. Bu nedenlerle, Vermis katı solucan gübresi fide, fidan ve ağaç için kullanılabilecek en mükemmel karışım materyalidir.

Vermis, fidelerin veya fidanların köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımlı olmasıyla da uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini arttırır.

Vermis katı solucan gübresi, kışlık taban gübresi gibi sezon öncesinden itibaren mayıs ayına kadar taban gübreleri ile birlikte uygulanabileceği gibi tek başına da ağaçların tüm fenolojik dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Toprağı organik madde açısından desteklediği için, bilinen kimyasal taban gübrelerinin aksine her dönemde rahatlıkla kullanılabilmektedir ve kullanılması önerilir. Kimyasal taban gübreleri ile birlikte kullanıldığında topraktan alınımlarını mutlak hızlandırıp kolaylaştırarak daha az kimyasal taban gübresi kullanımını sağlar.

Vermis katı ve sıvı solucan gübresi, içeriğinde bulunan spesifik antogonistik etkiye sahip solöm sıvısı ve özel mikroorganizma florasının varlığı ile toprağın yararlı mikro organizma faaliyetlerini ve popülasyonunu arttırması sayesinde, toprak altı ve üstü hastalık patojenlerine ve toprak üstü zararlılara karşı direnci arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasını da sağlar.

pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak ve toprağı kabartarak havalanmasını sağlarken, mikro granül yapısıyla toprağın su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini gerektirir.

Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak köklerin dolayısıyla bitkilerin soğuk iklim koşullarından daha az etkilenerek, fenolojik süreçlerinin ve gelişimlerinin devamlılığını sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlar.

Vermis, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını arttırıp toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri arttırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak, dikey ve yan kök gelişimini tetikler.

Genç fidelerin hızla gelişip gövde, sürgün, dal, yaprak ve çiçek gibi toprak üstü organlarının karakteristik formuna ulaşmasını sağlar.

Vermis, içeriğinde bulunan enzimler ve bitkisel hormonlarla, fidanlarda ya da yetişkin ağaçlarda sağlam gövde oluşumunu, sürgün gelişimini, çoklu dallanma, daha fazla yapraklanma ve bol çiçek oluşumunu sağlayıp meyve teşekkülünü gerçekleştirerek biostümülant bir etki yaratır.

Meyvelerin doğal aromatik özelliklerini arttırıp kütle ve kalite artışını sağlar. Meyvelerin brix oranını arttırırken kabuk elastikiyetini sağlayıp meyve içi ve dış basıncı dengeleyerek çatlamaları da minumum seviyeye indirir. Klorofil sentezini arttırarak, gösterişli, canlı ve sağlıklı bir fide, fidan veya ağaç oluşumunu sağlarken uzun süreli bir etki devamlılığını gerçekleştirir. Bu sayede hızlı bir gelişim süreciyle birlikte, fidelerin veya fidanların toprakta ya da saksılarındaki mevcut ortamlarında da uzun süreli daha sağlıklı beslenme ve bekletilme sürecini başarıyla sağlar.

Vermis, sölom sıvısı sayesinde aşırı soğuk, aşırı sıcak ya da nakil işlemleri sırasındaki stres şartlarına karşı bitkileri güçlendirerek bu olumsuz etkileri ciddi anlamda azaltır.

İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur.

Bu özellikleriyle meyve bahçelerinde ve süs bitkileri fidanlıklarında, hem üretici hem de tüketici için bir tercih nedenidir.