VERMAX bitkisel menşeli sıvı organik gübredir. İçinde organik hormon, amino asit, deniz yosunu, enzimler, solöm sıvısı ve organik karbonu bir arada bulunduran zengin karışımlı bir içeriği vardır. Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini, makro ve mikro elementleri organik halde barındırır. Azot, fosfor, potasyum ve mikro elementler ile tüm bitkilerin genel gelişiminde olumlu yönde katkı verir. Doğal aktivatör gibi çalışarak stres şartlarının yarattığı olumsuzlukları minimize eder. Organik hormon, alginik asit ve enzimatik aktivitesiyle sağlıklı bir köklenme ve dengeli bir büyümeyi teşvik eder. İletim demetlerinde tam sistemik olarak aşağı ve yukarı yönde dolaşarak çalışır. İçindeki organik karbonla tüm bitkiler için çok iyi bir enerji kaynağı olarak çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır. Bitki fizyolojisini güçlendirerek hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli bitkilerin oluşmasını sağlar. Toprak uygulamalarında, içinde bulunan yüksek orandaki organik karbon ile toprağın biyokütlesini ve aktivitesini artırır. Bu nedenle toprak ıslahında da destekleyici bir rol alır. Doğal organik aktivatör içeriğiyle diğer tüm ürünlerle karıştırılarak kullanıldığında onların da etkilerini artırır.