Vermis Tarım  olarak gübre üretimi amacıyla doğal ve organik atıkları kullanıyor ve bunları vermikomposta dönüştürüyoruz. Toprakları organik madde açısından desteklerken, tarımsal üretimlerde kaliteli ürünlerle verim artışına ve sürdürülebilir tarım adına doğrudan katkı sağlıyoruz. Hızlı ve kalabalık bir kentleşme süreciyle artan tüketimlere bağlı organik atıkları organik gübrelere dönüştürerek aynı zamanda hem çevresel hem de ekonomik bir katma değer sağlamış oluyoruz.

Vermikompost nedir ?

Solucanların organik atık ve artıklarla uygun ortamlarda beslenmesiyle kompostlaştırma işlemi sonucunda kavite edilerek elde edilen ürüne vermikompost veya solucan gübresi denir ve bu organik gübre eşsiz bir toprak düzenleyicisidir. Hem ticari hem de ekolojik olarak yüksek bir anlam içeren ve sağlıklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesini sağlayan vermikompost teknolojisi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun olarak yapılmakta ve kullanılmaktadır. Vermis Tarım olarak, gübre üretiminde farklı yöntemlerle doğadan edindiğimiz tamamen organik kaynaklarla ve bitkisel atıklarla, minik ama yaptıkları iş büyük olan solucanlarımızı besliyor, kaliteli, nitelikli ve zenginleştirilmiş yeni nesil sıvı organik gübrelerle birlikte Sıvı ve Katı formda %100 solucan gübresi üretiyoruz. Sihirli solucanlarımızın gerçekleştirdiği bu değerli gübreyi tüm insanlığın hizmetine en kaliteli halde sunuyoruz. Vermikompost üretimi için, çok hızlı üreme yeteneğine sahip ve yüksek beslenebilme potansiyeli olan  Eisenia fetida ve Eisenia andreii  isimli solucan türlerini tercih ediyoruz. Benzerlerinden çok farklı bir metotla ürettiğimiz Vermis Organik Gübre içerisinde bulunan makro bitki besin elementleri  N,P,K’nın  %97’si ve mikro besin elementlerinin tamamına yakını bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. Nanoteknolojik yöntemle üretilen ve uluslararası bir marka olan Vermis Sıvı Organik Gübre,  damlama sistemlerinde, yaprak uygulamalarında ve dron teknolojisinde tüm dünyada biyostimülant içeriğiyle, ülkemizde de sıvı organik gübre tesciliyle güvenle kullanılmaktadır. Geleneksel tarımsal üretim kültürlerinde kullanılabildiği gibi, atomik ve moleküler düzeydeki etkisiyle hidroponik tarımda, topraksız tarımda ve doku kültürü üretimde de kullanılmaktadır.  Toprakta ve üretim ortamlarında kalıcılığı uzun olup kökler tarafından gerek duyuldukça dengeli bir şekilde tüketilir. Kökler ile doğrudan temas etmesinde sakınca olmadığı gibi, yoğun kullanımlarda bile zararlı veya toksik bir etkisi yoktur. Bu nedenlerle benzer solucan gübrelerinden farklı ve son derece güvenilirdir. Hayvansal organik gübreler içinde dünyanın en değerli organik hayvan gübresi olarak da kabul edilir.                                                                   .

Vermis Organik Gübre'nin Yararları Nelerdir ?

Mikro granül haldeki Vermis Organik Gübre içindeki besin elementleri, toprakta bitki tarafından hemen kullanılabilecek formdadır ve yavaş salınımlıdır. Solucanların, toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek, gövdelerinin dış yüzeyini kayganlaştırarak topraktaki hareket yeteneklerini arttırabilmek, hastalık ve zararlılara karşı kendilerini savunabilmek için salgıladıkları  sıvıya sölom sıvısı denir. Bu sölom sıvısı mikro granül şeklindeki dışkılarının yüzeyinde kaplı halde bulunur ve toprakta yavaş salınımlı olarak çözülür. İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit, enzimler ve koenzimler ile birlikte mikoriza mantarı ve azoto bakterilerini barındıran Vermis Solucan Gübresi tüm bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişiminde oldukça etkili yeni nesil organik bir gübredir. Mikoriza, bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirlilik ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı da bitkileri güçlendirmektedir. Hastalık ve zararlılara karşı bitkilerin daha iyi beslenerek dirençli hale gelmelerini sağlarken, dikey kök büyümelerini ve kılcal kök oluşumunu arttırarak köklerin toprak derinliğine ulaşmalarıyla susuzluk ve kuraklıkla mücadelede katkı sağlar.

 

Solucan Gübresi Üretimi

Solucan gübresi üretimi, amatör denilecek seviyede pek çok koşulda ve ortamlarda yapılabilmektedir, ancak doğru yöntem ve yüksek teknikle endüstriyel anlamda üretilen Vermis Katı ve Sıvı Organik Gübre benzerlerine göre, biyolojik ve mikrobiyal açıdan son derece etkili, ticari değeri çok yüksek ve yenilikçi bir ürün özelliğindedir. Bir dizi hassas bir üretim, yöntem ve teknoloji ile elde edilen Vermis Organik Gübre, doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve doğru bilgilerle kullanıldığında sağladığı fayda fazlasıyla yüksek, güvenilir ve sürdürülebilir bir niteliktedir. İnsanlığın sağlıklı ve güvenilir bitkisel ürünler ile beslenerek hastalıksız bir geleceği için mutlaka tüm tarımsal üretim metotlarında çok daha fazla yer almalıdır. Vermis Organik Gübre'nin kullanılması ile toprak ve bitki sağlığını baştan düzenleyecek, toprağınıza ve bitkilerinize zarar verebilecek uygulamalardan ve beklenmedik maliyetlerden kurtulmuş olacaksınız.  Fotoğraf steril üretim havuzlarımızı göstermektedir.

 

Vermis Sıvı Solucan Gübresi

 

 

Daha detaylı bilgi için bize ulaşın

İletişim