Solucan Gübresi Nedir ?   

Solucan Gübresi muhteşem ve eşsiz bir toprak düzenleyicisidir. Solucanların organik artık veya atıklarla uygun ortamlarda beslenerek dışkılarıyla kompostlaştırma işlemi sonucunda elde edilen ürüne vermikompost denir. Genel olarak vermikompost, vermikest (solucan dışkısı- gübresi) veya kısaca kest olarak da adlandırılmaktadır.

Vermikompost üretimi amacıyla organik atıkların kullanılması ve bunun vermikomposta dönüştürülerek toprakların organik madde açısından doyurulmasıyla tarımda doğrudan sürdürülebilirlik sağlanabilir. Hızlı ve kalabalık bir kentleşme süreciyle artan çevresel bir sorun olan organik atıkların ve çöplerin vermikompost amacıyla dönüştürülüyor olması da ayrıca ekonomik bir değerdir. Ticari ve ekolojik anlamda yüksek bir değer ifade eden sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesini sağlayan vermikompost teknolojisi dünyanın pek çok ülkesinde yoğun olarak yapılmaktadır. Vermikompost üretimi için Eisenia fetida ve Eisenia andreii en fazla tercih edilen türlerdir. Çok hızlı üreme yeteneğine sahip olup zorlu koşullara hızla adapte olabilme ve yüksek dışkılama potansiyeline sahiptirler.

Vermis solucan gübresi içerisinde bulunan makro bitki besin elementleri olan N,P,K’nın  %97’si ve mikro elementlerin tamamına yakını bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. Atomik ve moleküler düzeyde etki yaptığı için hidrofonik tarımda, topraksız tarımda ve doku kültürü üretimde kullanıma uygundur. Toprakta kalıcılığı uzun olup kökler tarafından gerek duyuldukça dengeli bir şekilde tüketilir. Kökler ile doğrudan temas etmesinde sakınca olmadığı gibi, yoğun bir uygulama yapılsa bile zararlı veya toksik bir etkisi de yoktur. Bu nedenlerle vermicompost, oldukça güvenilir olup dünyanın en değerli hayvan gübresi ünvanına sahiptir.

Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir ?

Mikro granül haldeki solucan gübresi içindeki besin elementleri, toprakta bitki tarafından hemen kullanılabilecek formdadır ve yavaş salınımlıdır. Solucanlar toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek, gövdelerinin dış yüzeyini kayganlaştırarak topraktaki hareket yeteneklerini arttırabilmek, hastalık ve zararlılara karşı kendilerini savunabilmek amacıyla bir sıvısı salgılarlar. Buna sölom sıvısı denir. Bu sölom sıvısı mikro granül şeklindeki dışkılarının yüzeyinde kaplı halde bulunur. Dışkıladıkları mikro granül gübre toprakta yavaş salınımlı olarak çözülerek mikrobiyal populasyonlar için optimum bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitlilik ve populasyon miktarlarını arttırır.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit, enzimler ve koenzimler ile birlikte mikoriza mantarı ve azoto bakterilerini barındıran Vermis solucan gübresi tüm bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişiminde oldukça etkili yeni nesil bir solucan gübresidir. Vermis solucan gübreleri katı ve sıvı formlarda üretilmektedir.       katı ve sıvı
Mikoriza, bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı bitkileri güçlendirmektedir. Bitki hastalık ve zararlarına karşı da bitkinin daha iyi beslenerek güçlenmesini sağlarken bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumunu arttırarak hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır.

Solucan Gübresi Üretimi

Solucan gübresi üretimi, amatör denilecek seviyede pek çok koşulda ve ortamlarda yapılabilmektedir, ancak doğru yöntem ve teknolojisi yüksek bir dizi tekniklerle uzman ellerde endüstriyel anlamda üretilerek elde edilen solucan gübresi (vermikompost)  biyolojik ve mikrobiyal açıdan son derece etkili, ticari değeri çok yüksek ve yenilikçi bir ürün özelliğindedir. Bir dizi hassas bir üretim ve yöntemle elde edilen organik solucan gübresi, doğru miktarlarda, doğru zamanlarda ve doğru bilgilerle kullanıldığında sağladığı fayda fazlasıyla yüksek ve sürdürülebilir bir niteliktedir. İnsanlığın sağlıklı ve güvenilir bitkisel ürünler ile beslenerek hastalıksız bir geleceği için mutlaka ama mutlaka tarımsal üretimde çok daha fazla yer almalıdır.

Vermis Solucan Gübresi'nin kullanılması ile toprak yapınızı baştan düzenleyecek, toprağınıza zarar veren uygulamalardan ve gereksiz maliyetlerden de kurtulmuş olacaksınız.  Fotoğraf üretim havuzlarımızı göstermektedir.

Vermis Sıvı Solucan Gübresi

 

 

Daha detaylı bilgi için bize ulaşın

İletişim