Alışveriş Sepeti
0

Alışveriş Sepetiniz şu an boş

Mağazaya git

Sebzecilik

Sebzecilik

Endüstriyel olarak yetiştirilen tek yıllık tüm sebze bitkileri için tarla hazırlığı en önemli kriterdir. Yetiştirilen sebzelerin kalitesi, doğrudan içinde bulundukları toprakların yapısıyla ilgilidir. Bitkisel üretimi yapılan tüm sebzelerin ekim öncesinden hasada kadar topraklardaki mevcut minerallerden ve maddelerden çok daha fazlasına, kaliteli ve sürekli bir bakıma gereksinimleri vardır. Bu da iyi, sağlıklı ve elbette kaliteli bir toprakla başlar, zamanında doğru sulama, gübreleme-besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele sonrasında hasatla sezon biter.

Vermis Tarım,  tüm bitkisel üretim modellerinde sürdürülebilir tarım hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri üretmektedir. Bu amaçla aynı adla üretilmiş olan Vermis Katı Organik Gübre toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen doğal bir içeriğe sahiptir. Vermis, hem katı hem de sıvı formülasyonu ile sebzeler adına hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre, bitki ve insan sağlığını mutlak gözeten içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik bir gübredir. Vermis Katı Organik Gübre, fide veya tohum ekimi öncesinde tarla hazırlığı yapılırken toprağın 10-20 cm derinliğine önerilen miktarlarda karıştırılarak uygulanır. Yakıcılığı olmadığı için tarla hazırlığı sonrasında ve şaşırtma öncesinde de uygulanabilir. Fide yastıklarında malçlama ya da kapak amacıyla da rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.

Vermis, içerisindeki mikoriza mantarları sayesinde sebzelerin dikey ve yanal köklenip hızla gelişebilmesini sağlar ve  topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımlı olarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artırır. Vermis, toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak havalanmasını  ve kabarmasını sağlarken, su tutma kapasitesini artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini sağlar. İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur. Toprağın katyon ve anyon dengesini düzenlerken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementlerini şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlar. Vermis, zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını çoğaltarak toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri artırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için aşağı yönde dikey meristematik kök dokusunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetiklerken toprak üstünde de apikal büyümeyi sağlar. Sebzelerin aromatik özelliklerini açığa çıkararak lezzet, verim, kütle ve kalite artışını gerçekleştirir. Klorofil sentezini artırarak uzun süreli etki devamlılığıyla, gösterişli, canlı, sağlıklı bir bitki oluşturur.

Vermis Sıvı Organik Ürünler, içeriğinde bulunan mikoriza mantarları ve bitkisel hormonlar ile, sebzelerin sağlam gövde oluşumunu, sürgün gelişimini, çoklu dallanmasını sağlar. Daha koyu yeşil, parlak ve daha fazla yapraklanmayla bol çiçek oluşumu sonrasında  güçlü bir pollenizasyonla meyve tutumunu gerçekleştirip sebzelerin genetik karakterlerinin açığa çıkmasını sağlayan biyostimülant karakterli organik bir gübredir. Sonuçta hızlı bir gelişim süreciyle birlikte, erkencilik sağlarken, sebzelerin aromasını ve lezzetlerini artırarak, güçlü ve sağlıklı bitkilerle ürünlerin dallarında veya hasat sonrasındaki raf ömrünün uzatılmasında da etkili olur.

Vermis, içeriğinde bulunan sölom sıvısı ile, sebzelerin toprak altı ve üstü patojenlere ve zararlılara karşı direncini artırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele gerektirir. Yazlık sebzeleri aşırı sıcak koşullarındaki stres şartlarına karşı güçlendirerek olumsuz etkileri gerçek anlamda azaltırken çoklu stres baskısıyla oluşan çiçek dökülmeleri sonucu oluşan ürün kaybını ciddi oranda azaltır. Kışlık sebzeler için de zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak köklerin dolayısıyla bitkilerin fenolojik devamlılığını sağlar. Soğuk iklim koşullarının yarattığı olumsuzlukları engelleyerek bitkilerin kendini kapatmasına engel olup erkenciliği de sağlayarak daha fazla gelir elde edilmesinde rol oynar. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında çevreye, kullanıcılara, diğer canlılara ve tüketicilere karşı hiç bir zararlı etkisi yoktur.