Alışveriş Sepeti
0

Alışveriş Sepetiniz şu an boş

Mağazaya git

Bağcılık

Bağcılık

Anadolu toprakları, konumu ve sahip olduğu ekosistem itibarıyla birçok medeniyetin beşiği olmuş ve 1200'den fazla yerel çeşidiyle bağcılığın keşfedilerek uzun yıllardır yapılabildiği, dünyanın en uygun iklim koşullarına sahip coğrafyasındadır. Bağcılığın hala topraklarımızda yapılabiliyor olmasını, sahip olduğumuz ve miras olarak bizlere bırakılmış oldukça verimli topraklarımızın varlığına ve eşsiz bir doğal ekosisteme borçluyuz. Bu çok değerli mirasımızı koruyarak, tarımın ve bağcılığın sürdürülebilir olması, toprağımızı korumakla ve doğru yöntemlerle beslemekle mümkündür. Bu da topraklarımızdaki organik madde miktarının artırılması ile olur. Uzun yıllardır organik madde ilave edilmeksizin, aralıksız ve sürekli kullanılan kimyasal gübreler ile topraklarımızdaki organik madde açığı ve kimyasal kirlilik ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ekonomik anlamda dışa bağımlı olunan bu kimyasallar ile bireysel olarak geçici ve kısa vadeli gelir sağlanabilirken, topraklarımızı çoraklaştırarak, zayıflatarak ve kirleterek uzun ömürlü sürdürülebilir bir gelirden uzaklaşıyor, çevre, insan ve bitki sağlığı açısından da ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle, dünyada lider olduğumuz sofralık ve kurutmalık üzüm çeşidimiz Sultaniye’miz olmak üzere, endüstriyel anlamda yetiştirilen şaraplık veya sofralık tüm üzüm çeşitlerimiz için daha fazlasını yapmak zorundayız.

Vermis Tarım, tüm bitkisel üretim modellerinde sürdürülebilir tarım hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri üretmektedir. Bu amaçla aynı adla üretilmiş olan Vermis Katı ve Sıvı Organik Gübre, toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen doğal bir içeriğe sahip organik bir gübredir.

Vermis organik gübre içinde bulunan, sölom sıvısı ile, mikrobiyal populasyonlar için uygun bir ortam oluşturarak topraktaki mikrobiyal çeşitliliği ve miktarlarını artırır. Hem katı hem de sıvı formülasyonu ile bağların hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre, insan ve bitki sağlığını mutlak gözeten, organik ürün sertifikalı uluslararası bir markadır. Yakıcılığı olmadığı için asma fidanı dikimi yapılacak çukurlara,  dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanır. Bu amaçla kullanılan diğer organik materyallere göre toprakta çok daha yararlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturur.

Vermis Sıvı Organik Ürünler,  mevcut asmaların veya genç fidanların köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımıyla uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını gerçekleştirir. Toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğu giderir, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirip florasını zenginleştirir. Toprak partiküllerine tutunarak ve kabartarak havalanmayı sağlarken,  su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de su isteğini ciddi oranda azaltır.

Bağlar zorlu kış şartlarında soğuklama ihtiyacını karşılarken toprak üstü organlarındaki faaliyetlerini durdurur ama köklenme kısmi olarak devam eder.  Vermis, toprak ısısının koruyarak, köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha iyi beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetiklerken bu faaliyetlerin uygun koşullardaki devamlılığını sağlar. Gelişim, bozukluğu, sarama ve sürgün eksikliğinin olduğu bağlarda yeniden köklendirme yaptırarak bağı yeniler ve faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar.

Bu sayede ilkbahardaki uyanışların, sürgün gelişiminin dengeli ve homojen oluşması için omcayı hazırlar. Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini kolaylaştırır. Toprakta bulunan ya da sonradan verilen demirin (fe) alınımını sağlayarak asma yapraklarının daha yeşil ve kaliteli olmasına neden olur. İçinde bulunan amino asit, enzim ve bitkisel hormonlar sayesinde biyositimülant etki yaratarak yaşlı bağların da yeni kök, sürgün, ve güçlü çubuk oluşumunu tetikleyerek  daha fazla salkım vermesini teşvik eder.

Vermis Sıvı, özellikle şaraplık bağlarda klorofil sentezi artışını sağlayarak, canlı ve sağlıklı bir yapraklanma ile çeşitlerin aromatik ve genetik özelliklerini açığa çıkararak üzümlerin şaraplık kalitesini  artırır. İçeriğinde bulunan sölom sıvısının antagonistik etkisiyle, asmaların toprak altı ve üstü patojenlere, zararlılara ve hastalıklara karşı direncini arttırıp çok daha az kimyasal zirai mücadele yapılmasına katkı sağlar.

 Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda nanoteknoloji kullanılarak elde edilen Vermis Sıvı 0rganik gübre, ticari değeri yüksek, etkili ve yenilikçi bir gübredir. İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza mantarı ve bakterileri barındırır. Mikoriza, kökleri hastalık, zararlı ve diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi kuraklık ve susuzluk stresine karşı da asmaları güçlendirmektedir. Bunun nedeni dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumunu tetikleyerek hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır. Vermis Katı organik gübre, toprak düzenleyici ve organik madde takviyesi amacıyla kışlık taban gübresi gibi sezon öncesi şubat ayından itibaren mayıs ayına kadar taban gübreleri ile birlikte uygulanabilir. Kimyasal gübreler gibi  uçucu ya da toprakta yıkanarak kaybolmadığından ve ayrıca organik madde zenginliği nedeniyle ekim ayından başlayarak asmaların tüm fenolojik dönemleri boyunca rahatlıkla kullanılmaktadır ve böyle kullanılması önerilir. Kimyasal taban gübreleri ile birlikte aynı dönemde kullanıldığında kimyasal gübrelerin topraktan alınımlarını artırıp onları daha yarayışlı hale getirerek daha az kimyasal taban gübresi kullanılmasını sağlar. İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur.

 

Vermis Sıvı Organik Ürünler, damlama sistemi ile ya da yapraktan farklı amaçlar için farklı dönemlerde kullanılabilir. Doğuş ve sürgün faaliyetleri amacıyla, gözlerin kabarmasından 7-10 gün öncesinde dekara 1 litre  ve sürgünler 15-20 cm’ye ulaştığında yine dekara 1 litre  hesabıyla damlama sistemi ile toplamda bir veya iki kez uygulama yapılır. Salkım uzatma ve dane irileştirme amacıyla da, sürgünler 15-20 cm olduğunda, ince korukta ve iri koruk dönemlerinde olmak üzere dekara 150-200 cc olarak   yapraktan 2 veya 3 kez rahatlıkla uygulanabilir. Bitkisel aktivatör özelliğiyle de istenildiğinde bu amaçlar için kullanılan diğer ürünler ile karıştırılarak uygulanabilir ve onların alınımlarını da yarayışlılığını da artırır. Güçlü salkım ve içi dolu iri dane oluşumunu sağlar. Salkımları pançaklama denilen çoklu dallanma şekilde uzatırken boğum aralarının açılarak danelerin homojen gelişimini tetikler. Bu sayede takoz veya sıkışık salkım oluşumunu da önleyerek çatlamalara bağlı olarak da gelişen, sekonder hastalık kurşuni küf-balgam (Botrytis cinerea) hastalığı riskini de azaltır. Vermis Sıvı Organik Ürünler bitki gelişim düzenleyicisi ve mikrobial gübre karakteriyle asmalarda hızlı bir gelişim süreci yaratarak, özellikle süperior çeşidinde analı kızlı denilen bitişik dane oluşumunu azalttığı gibi ciddi bir erkencilik de sağlar. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara, tüketicilere ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi asla yoktur.