Alışveriş Sepeti
0

Alışveriş Sepetiniz şu an boş

Mağazaya git

Meyvecilik

Meyvecilik

Meyve yetiştiriciliğinde kalite, doğrudan içinde bulundukları toprakların yapısına bağlıdır. Bitkisel üretimi yapılan tüm endüstriyel bitkilerin ekim öncesinde topraklardaki mevcut minerallerden ve maddelerden çok daha fazlasına, kaliteli ve sürdürülebilir bir bakıma gereksinimleri vardır. Bu da iyi ve kaliteli bir toprakla başlar, zamanında, doğru sulama, gübreleme-besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele sonrasında uygun olgunlukta hasatla biter.

Vermis Tarım, tüm bitkisel üretim modellerinde sürdürülebilir tarım hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri üretmektedir. Bu amaçla aynı adla üretilmiş olan Vermis Katı Solucan Gübresi toprakları organik madde açısından oldukça zenginleştirip besleyebilen doğal bir içeriğe sahiptir. Vermis, hem katı hem de sıvı formülasyonu ile meyve ağaçlarının hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik bir gübredir.  Vermis Katı Organik Gübre, yakıcılığı olmadığı için fide veya fidan dikimi yapılacak yeni tesislerde açılan çukurlara, dikim öncesi veya dikim sırasında önerilen miktarlarda, toprak ile karıştırılarak uygulanır. Bu sayede meyve ağaçlarının köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımı sağlayarak uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak toprak ıslahını da gerçekleştirir.  Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artırır. İçinde yabancı ot tohumu barındırmaz ve kokusuzdur.

Vermis Katı Organik Gübre, kışlık taban gübresi gibi sezon öncesinde şubat ayından itibaren mayıs ayına kadar taban gübreleri ile birlikte uygulanabileceği gibi ekim ayından itibaren meyve ağaçlarının tüm fenolojik dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp suyla yıkanarak kaybolmadığı için, bilinen kimyasal taban gübrelerinin aksine her dönemde rahatlıkla kullanılabilmektedir ve kullanılması önerilir. Kimyasal taban gübreleri ile birlikte aynı dönemde kullanıldığında şelatlama özelliğiyle topraktan alınımlarını mutlak hızlandırıp kolaylaştırarak daha az kimyasal taban gübresi kullanımını sağlar. Vermis Organik Gübre, toprağın pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partikülleri arasında tutunarak havalanmasını ve kabarmasını sağlarken, su tutma kapasitesini de artırır. Bu özelliği ile de, daha az su isteğini gerektirir. Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlayarak köklerin dolayısıyla bitkilerin soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmesini sağlar.

Toprağın katyon ve anyon dengesini düzenlerken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınabilmesini sağlarken zengin ve doğal  içeriği ile toprağın organik madde miktarını çoğaltarak toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri artırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp dikey ve saçak köklenmeyle toprak üstünde de bazal ve apikal büyümeyi tetikler.

Vermis Sıvı Organik Ürünler, içeriğindeki mikoriza mantarları, yararlı bakteriler ve sölom sıvısı sayesinde aşırı soğuk ya da aşırı sıcak koşullarda stres şartlarına karşı bitkileri güçlendirerek bu olumsuz etkilerin yarattığı baskıyı ciddi anlamda azaltır.

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza bakterilerini barındıran Vermis Sıvı, tüm meyvelerin gelişiminde gerçek anlamda etkili biyostimülant karakterli bir gübredir. Mikoriza bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirliliği ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı bitkilerin direncini arttırmaktadır. Mikoriza, bitki hastalık ve zararlarına karşı da bitkinin daha iyi beslenerek güçlenmesini sağlarken kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök ve kılcal kök büyümesini sağlayarak hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine ulaşmasını sağlamasıdır.
Meyvelerin aromatik özelliklerini açığa çıkararak verim, kütle ve kalite artışını sağlar. Klorofil sentezini yüksek oranda arttırmasıyla, gösterişli, canlı ve sağlıklı bir meyve ağacı oluşumunu sağlarken uzun süreli bir etki devamlılığını gerçekleştirir. Meyve kabuğunun elastikiyetini sağlayarak meyve içi basınçla meyve dışı basıncı dengeleyip kabuk çatlamalarını ciddi oranda azaltır.


Vermis Sıvı Organik Ürünler, içeriğinde bulunan bitkisel hormonlar ile fidanlarda ya da yetişkin ağaçlarda hormonal dengeyi kurar. Bu sayede tomurcuklanma, bol çiçeklenme ve sonrasında başarılı bir pollenizasyonla meyve tutumunu artırırken, meyvelerin genetik karakterlerinin açığa çıkmasını sağlar. Meyve içi kütle endeksini arttırıp dengeli bir büyümeye ve irileşmeye neden olur. Bu sayede hızlı bir gelişim süreciyle birlikte, meyvelerin dallarındaki veya hasat sonrasındaki raf ömürlerinin sağlıklı uzatılmasını sağlar. Kimyasal olmadığı için uygulama sırasında veya sonrasında kullanıcılara ya da diğer canlılara karşı zararlı bir etkisi yoktur. Bu özellikleriyle arıcılık faaliyetlerinin olduğu bölgelerde üreticiler için bir tercih nedenidir.