Alışveriş Sepeti
0

Alışveriş Sepetiniz şu an boş

Mağazaya git

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde toprağın organik madde miktarının yeterli seviyede olmayışı verim ve kalite için son derece belirleyici bir önemdedir. Organik madde ilave edilmeksizin tek başına ve sürekli kimyasal taban gübresi uygulamaları kısa vadede işe yarıyor olsa da uzun vadelerde topraklarda yarattığı olumsuz etkilerle tarımın devamlılığı adına tehdit oluşturmaktadır. Geleneksel tarımda yoğun olarak kullanılan bu kimyasallarla mono kültür üretim şekli, toprağın doğal fauna ve flora dengesini olumsuz yönde etkilerken toprakların verimsizleşme sürecini  hızlandırmaktadır. Bu nedenlerle tarımsal üretimde, doğal dengeyi koruyan çevreye ve insana saygılı, sürdürülebilir tarım için organik kaynaklı ürünlerin mutlak kullanılması kaçınılmazdır.

Vermis Tarım, tüm tarımsal üretim modellerinde sürdürülebilir tarım hedefiyle organik kökenli bitki besleme gübreleri üretmektedir. Aynı isimle üretimini yaptığımız  Vermis Organik Gübre, toprakları organik madde açısından oldukça besleyen ve destekleyen zengin bir içeriğe sahip olup aynı zamanda içinde hiçbir kimyasalın olmadığı organik ve %100 doğal bir gübredir. Hem katı hem de konsantre sıvı formülasyonu ile tarla bitkilerinin hayati isteklerini ve konforunu sağlarken, doğa dostu, çevre ve insan sağlığını mutlak gözeten, uluslararası organik ürün sertifikalı organik bir gübredir. Toprak hazırlığı sırasında önerilen miktarlarda kullanılabildiği gibi, kimyasal gübreler gibi yakıcı olmadığı için ekim dikim sonrası dönemlerde de tarla bitkilerinin sıra arasına ya da sıra üzerlerine üst gübre olarak da rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Vermis Organik Gübre toprak yüzeyini kabartarak kaymak tabakası oluşmasını engellerken. toprakta oluşturacağı uygun sıcaklık ve zengin içerikle ekilen tohumların hızla çimlenerek, hem yan hem de dikey köklenmesini sağlar ve güçlü saçak kök yapısı oluşturması ile de çıkış gücünü ve gelişimi hızlandırır. Bitkilerin köklenip hızla gelişebilmesi için topraktaki koşulları iyileştirip, yavaş salınımla uzun süreli kaliteli bir besleme olanağı yaratarak verimliliği artırıp toprak ıslahını gerçekleştirir. Kimyasal gübreler gibi uçuculuğu olmayıp toprakta yıkanarak da kaybolmaz. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini çoğaltır. Toprakta pH dengesini düzenler, varsa tuzluluğunu giderir, toprak partiküllerine tutunarak ve kabartarak havalanmasını sağlarken, toprağın su tutma kapasitesini mutlak artırır. Bu özelliği ile de, su isteğini önemli ölçüde azaltır. Zorlu kış şartlarında toprak ısısının korunmasını sağlar, kökler ve dolayısıyla bitkiler soğuk iklim koşullarından daha az etkilenmiş olurlar. Ekim sonrası ilk çıkışlarda sağlıklı ve güçlü bir fide dönemi yaratırken apikal gelişiminin dengeli ve homojen bir yapıda oluşmasını sağlar. Toprağın katyon ve anyon dengesini kurarken, mevcut bulunan ya da sonradan verilen makro ve mikro elementleri şelatlayıp bitki kökleri tarafından alınımını artırır.

 

Zengin ve doğal içeriği ile toprağın organik madde miktarını çoğaltarak toprak florasını iyileştirir. İçeriğindeki mikoriza mantarı ve yararlı bakteriler ile biyolojik faaliyetleri artırıp yararlı faunanın oluşmasına katkı sağlar. Köklerin hızla büyüyebilmesi ve daha fazla beslenebilmesi için meristematik dokunun oluşumunu hızlandırıp saçak kök gelişimini tetikler. Mikoriza, çimlenme sırasındaki ilk kökleri zararlı hastalık ya da patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre faktörlerinin yarattığı ağır zehirlilik ve tuzluluk gibi olumsuz şartların yarattığı strese karşı bitkilerin direncini arttırmaktadır. Toprak üstünde de hastalık ve zararlara karşı bitkilerin daha iyi beslenerek güçlenmesini sağlarken kuraklığa karşı dayanıklılığı da artırmaktadır. Bunun nedeni bitkilerde dikey kök büyümesi ve kılcal kök oluşumunu tetikleyerek hem daha iyi beslenebilmesini hem de köklerin toprak derinliğine kadar ulaşmasını sağlamasıdır. Sölom sıvısı, solucanların toprak altında yaşamlarını sürdürebilmek için ve hareketliliklerini kolaylaştırmak amacıyla dış yüzeylerini kayganlaştırarak, kendilerini hastalıklara ve zararlılara karşı güçlendirmek için salgıladıkları sıvıdır. Bu sıvı mikro granül haldeki dışkılarında da mevcuttur. Bir dizi teknik ve hassas yöntemlerle endüstriyel ve standart anlamda elde edilen Vermis Sıvı Organik Ürünler, bu özel sölom sıvısını da içinde barındıran organik ve etkili, ticari değeri yüksek bir gübredir.

 

İçinde pek çok doğal bitkisel hormon, amino asit, organik karbon, organik azot, makro ve mikro elementler, humik-fülvik asit ve enzimler ile mikoriza mantarlarını ve yararlı bakterileri barındıran Vermis Sıvı Organik Ürünler, bitki gelişiminde oldukça etkili biyostimülant karakterli organik bir sıvı gübredir. Tohumların toprakta çimlenerek çıkış sonrası 4-6 yapraklı erken gelişim döneminden itibaren bitkilerin tüm fenolojik süreçlerinde damlamadan ya da yapraktan diğer ürünlerle karıştırılarak birlikte kullanılabilmektedir. Fidelerin tarlaya dikimlerinin hemen sonrasında, buğday, pamuk, mısır, şeker pancarı gibi tarla bitkileri için de çıkış sonrası 4-5 yapraklı dönemden başlayarak 10-15 gün ara ile yapılacak 2 veya 3 yaprak uygulamaları ile hızlı ve sağlıklı bir gelişimle güçlü bitkiler elde edilir. Sonuçta bu da verim ve kalite artışı demektir.